Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Mój Miś i Ja”.