Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
„Miś Uszatek naszym przyjacielem”