���Wsp��lne kol��dowanie w ko��ciele p.w. ��w. Jana Chrzciciela w��Sierakowicach.