(od prawej) Sylwia Raczyńska, Irena Walkusz

Agnieszka Zelewska

Magdalena Pobłocka

Aneta Drężek :: logopedia

Joanna Cirocka :: gimnastyka korekcyjna